Saigon House Restaurant

  • Welcome to our restaurant

KHAI VỊ ~ APPERTIZERS

1. CHẢ GIÒ (3 rolls)
$5.50
Egg Roll
2. TÔM HÀNH CUỐN CHIÊN GIÒN (5 rolls)
$6.50
Fried Shrimp Roll
3. GỎI CUỐN TÔM (2 rolls)
$5.95
Shrimp Spring Roll
4. GỎI CUỐN THỊT NƯỚNG (2 rolls)
$6.50
Grilled Pork Roll
4A. GỎI CUỐN NEM NƯỚNG (2 rolls)
$6.95
Grilled Marinated Pork Roll
5. GỎI GÀ
$10.50
Chicken Salad
6. GỎI BÒ
$10.50
Beef Salad
7. GỎI TÔM MỰC
$10.50
Shrimp & Calamari Salad
7A. GỎI CHẢ LỤA
$10.50
Vietnamese Ham Salad
8. TÔM CHIÊN XÙ (7 pcs)
$8.95
Tempura Shrimps
9. CHIM CÚT RÔTI (2 pcs)
$10.65

Roasted Quails

10. CÁNH GÀ CHIÊN (4 wings)
$11.95

Fried Chicken Wing

11. HOÀNH THÁNH CHIÊN (7 pcs)
$6.95

Fried Wonton